ძირითადი მასალა

იპოვეთ თქვენი მოსწავლეებისთვის შესაფერისი მასალა

გაიგეთ, როგორ მოძებნოთ, აირჩიოთ და დაავალოთ თქვენი ცალკეული მოსწავლეებისთვის შესაფერისი რესურსები და სავარჯიშოები.