ძირითადი მასალა

თემა: სტატისტიკური დასკვნა ორი ერთობლიობის შესახებ ჯგუფების სხვაობაზე დაყრდნობით

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გამოიყენოთ თქვენი ცოდნა დნობის ინტერვალებისა და მნიშვნელობის შემოწმება სიტუაციებში, რომლებიც მოიცავს ორი ერთობლიობის შედარებას იმის შესამოწმებლად, არის თუ არა, მნიშვნელოვანი სხვაობა ორ მოსახლეობას შორის.