თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

პირობითი ცვლადების გარდაქმნა

ამოცანა

პიცის მაღაზია ყიდის სამი ზომის პიცას და ინიშნავს, რა სიხშირით უკვეთავენ თითოეულ მათგანს და რა მოგებას იღებენ თითოეულისგან. დავუშვათ, X წარმოადგენს მაღაზიის მოგებას შემთხვევითად შერჩეული პიცისთვის. აქ არის X-ის ალბათური განაწილება დაჯამებულ სტატისტიკასთან ერთად:
პატარასაშუალოდიდი
X=მოგება ($)4812
P(X)0,180,500,32
საშუალო:μX=$8,56
სტანდარტული გადახრა:σX$2,77
კომპანია აპირებს აქციის მოწყობას, რომლის განმავლობაში კლიენტები მიიღებენ $2-იან ფასდაკლებას ნებისმიერი ზომის პიცაზე. დავუშვათ, რომ აქცია არ შეცვლის ალბათობებს, რომელიც თითოეულ ზომას შეესაბამება. დავუშვათ, Y წარმოადგენს მათ მოგებას შემთხვევითად შერჩეულ პიცაზე ამ აქციის განმავლობაში.
რას უდრის Y-ის საშუალო და სტანდარტული გადახრა?
μY=
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
დოლარი
σY
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
დოლარი