თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: სტატისტიკა და ალბათობა > თემა 9

გაკვეთილი 1: დისკრეტული პირობითი ცვლადები

დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის საშუალო (მოსალოდნელი მნიშვნელობა)

ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი

ამოცანა

ელექტრონიკის გამყიდველი მომხმარებლებს სთავაზობს არჩევით დაცვის გეგმას მობილურებისთვის. მომხმარებლებს შეუძლიათ, იყიდონ დაცვის გეგმა $100-ად. დაზიანების შემთხვევაში მომხმარებელი იხდის $50-ს, შეკეთების დანარჩენ თანხას კი გამყიდველი იხდის. შეკეთების ტიპური ფასი არის $200, ხოლო გეგმა ფარავს მხოლოდ 3 შეკეთებას.
დავუშვათ, X არის შეკეთების რაოდენობა, რომელსაც შემთხვევითად არჩეული მომხმარებელი იყენებს ამ დაცვის გეგმის ფარგლებში, ხოლო F იყოს გამყიდველის მოგება ერთი ასეთი დაცვის გეგმიდან. ყველა მომხმარებლის მონაცემებზე დაყრდნობით ქვემოთ წარმოდგენილია X-სა და F-ის განაწილებები:
X=# შეკეთება0123
F= გამყიდველის მოგება$100$50$200$350
ალბათობა0,900,070,020,01
იპოვეთ გამყიდველის მოგების მოსალოდნელი მნიშვნელობა ყოველ გაყიდულ დაცვის გეგმაზე.
E(F)=
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
დოლარი