ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

მოვლენათა თანაკვეთის შემთხვევითი შერჩევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დამოუკიდებელი ალბათობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოველენათა თანაკვეთის ალბათობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ალბათობა გვეუბნება, რამდენჯერ გამეორდება რაიმე ხდომილობა ბევრი განმეორებული ცდის შემდეგ. ეს თავი მოიცავს თეორიულ, ექსპერიმენტულ, რთულ ალბათობას, გადანაცვლებებს, კომბინაციებს და ა. შ!