ძირითადი მასალა

მონაცემთა განაწილების მოდელირება

ამ თემის შესახებ

ამ თავს განაწილების აღქმა მომდევნო დონეზე გადაჰყავს. გავზომავთ მონაცემის მდებარეობას განაწილებაში პროცენტილებისა და z-ქულების გამოყენებით, ვისწავლით, რა ხდება, როდესაც მონაცემებს გარდავქმნით, ვისწავლით განაწილების მოდელის გამოსახვას სიმჭიდროვის მრუდების გამოყენებით და ვნახავთ განაწილების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ოჯახს, რომელსაც ნორმალური განაწილება ეწოდება.