თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: სტატისტიკა და ალბათობა > თემა 14

გაკვეთილი 2: ხი-კვადრატის ტესტები დამოკიდებულებებისთვის

დასკვნების გაკეთება ორსვეტიანი ცხრილების ხი-კვადრატის ტესტებში

ამოცანა

ბაზრის მკვლევარს აინტერესებდა განსხვავებული ტიპის ავტომობილების ფერები. მან შემთხვევითად შეარჩია 180 სედანი და მათგან დამოუკიდებლად, შემთხვევითად შეარჩია 180 სატვირთო. აქ არის თითოეულ შერჩევით ერთობლიობაში დაჯამებული ფერები და ხი-კვადრატ კრიტერიუმის ტესტის შედეგები:
ხი-კვადრატ კრიტერიუმის ტესტი: ფერი და ტიპი
სატვირთოსედანი
წითელი3757
მოსალოდნელი47,047,0
ლურჯი3641
მოსალოდნელი38,538,5
შავი7748
მოსალოდნელი62,562,5
სხვა3034
მოსალოდნელი32,032,0
χ2=11,558, DF=3, P-მნიშვნელობა=0,009
ჩათვალეთ, რომ დასკვნის გაკეთებისთვის ყველა პირობა სრულდება.
α=0,05 მნიშვნელოვნების დონეზე, რომელია ყველაზე მართებული დასკვნა, რომელიც ამ ტესტიდან გამომდინარეობს?
აირჩიეთ 1 პასუხი: