მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:10:54

საშუალო კვადრატული ცდომილების შემცირება რეგრესიის წრფის მიმართ. დამტკიცება (ნაწილი 3)