თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: სტატისტიკა და ალბათობა > თემა 5

გაკვეთილი 3: ტრენდის ხაზების გაცნობა

საუკეთესო მისადაგების წრფის დახრილობის ვარაუდის გაკეთება

ამოცანა

ლიზის მათემატიკის ტესტი მოიცავდა კითხვას, თუ რამდენ დროს ანდომებდნენ მოსწავლეები ტესტისათვის მომზადებას. ქვემოთ მოცემული წერტილოვანი დიაგრამა გვაჩვენებს დამოკიდებულებას მოსწავლეების მეცადინეობაში დახარჯულ დროსა და მიღებულ შეფასებას შორის.
ჩამოთვლილთაგან, რომელი გვაჩვენებს ყველაზე კარგად მეცადინეობის დროის 1 საათით ზრდით გამოწვეულ ქულის საშუალო ცვლილებას?
აირჩიეთ 1 პასუხი: