თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: სტატისტიკა და ალბათობა > თემა 5

გაკვეთილი 5: შესაბამისობის შეფასება უმცირეს კვადრატთა რეგრესიებში

მნიშვნელოვანი წერტილები

ამოცანა

ქვემოთ მოცემული გაბნევის დიაგრამა გვიჩვენებს ბივარიანტული მონაცემების ერთობლიობას უმცირეს კვადრატთა რეგრესიის წრფესთან ერთად.
განიხილეთ (95,120) ამოვარდნის მოშორება და უმცირეს კვადრტთა რეგრესიის ახალი წრფის გამოთვლა.
რა ეფექტ(ებ)ი ექნება ამოვარდნის მოშორებას?
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი: