თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 5: ორგანზომილებიანი რიცხვითი მონაცემების გამოკვლევა

1300 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

გაბნევის დიაგრამებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ გამოვიკვლიოთ დამოკიდებულება ორ რაოდენობრივ ცვლადს შორის და ვიყენებთ რეგრესიას, რომ მოვახდინოთ დამოკიდებულების მოდელირება და გავაკეთოთ პროგნოზი. ეს თავი იკვლევს წრფივ რეგრესიას და წრფივი მოდელების სიძლიერის შეფასებას.

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 160 ქულა

ისწავლეთ

შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1300 ქულა!