ძირითადი მასალა

სანდოობის ინტერვალები

ისწავლეთ
ნდობის ინტერვალები და ცდომილების ზღვარი
ისწავლეთ
მაგალითი ნდობის ინტერვალზე
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ისწავლეთ
ნდობის ინტერვალები მცირე ზომის შერჩევითი ერთობლიობისთვის

ამ თემის შესახებ

ნდობის ინტერვალები გვაძლევს რაღაც უცნობი მნიშვნელობის მოსალოდნელ მნიშვნელობათა არეს შერჩევითი ერთობლიობიდან მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით. ეს თემა მოიცავს ნდობის ინტერვალებს საშუალოებისა და პროპორციებისთვის.