ძირითადი მასალა

ორსვეტიანი ცხრილები

ისწავლეთ
ორმხრივი სიხშირეთა ცხრილები
ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ორმხრივი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესაბამისი სიხშირეების ორმხრივი ცხრილიორმხრივი ცხრილების გაგებაფარდობითი სიხშირის ორმხრივი ცხრილები და ასოციაციები
ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ ფარდობითი სიხშირის ორმხრივი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შესაბამისი სიხშირეების ორმხრივი ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორმხრივი ცხრილების გაგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ორსვეტიანი ცხრილები გვაჩვენებს დამოკიდებულებებს კატეგორიულ ცვლადებს შორის.