ძირითადი მასალა

თეორიული და ექსპერიმენტული ალბათობა: მონეტის აგდება და კამათლის გაგორება

ალბათობის საფუძვლები