ძირითადი მასალა
გაიგეთ, რას ნიშნავს ალბათობა და რატომ არის ის სასარგებლო.

ალბათობის საფუძვლები