ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:54

განაწილების შუა წერტილი. შეჯამება (ცენტრალური ტენდენცია)