ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:55

განაწილების შუა წერტილი. შეჯამება (ცენტრალური ტენდენცია)