ძირითადი მასალა

ბინომინალური ალბათობა

ამ თემის შესახებ

ხუთი კამათლის გაგორებისას, რა არის ალბათობა, რომ სამი მათგანი 6-ს აჩვენებს? 20 უცნობისგან შემდგარ ჯგუფში, რა არის ალბათობა, რომ მათი ნახევარზე მეტი ზაფხულში იქნება დაბადებული? ასეთი ამოცანების ამოსახსნელად ისწავლეთ ბინომინალური ალბათობა.