ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:02

დამუშავებული მაგალითი: ერთეულოვანი ვექტორის პოვნა მოცემული მიმართულებით