ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:39

შესავალი გეომეტრიულ მიმდევრობებში (გაძლიერებული)

გეომეტრიული მიმდევრობები