თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

წრფივი სისტემების მატრიცული განტოლებებით გამოსახვა

ამოცანა

ტოლობათა მოცემული სისტემა წარმოდგენილია მატრიცული განტოლების სახით A[xyz]=b.
6x+5y=2210y+22z=244x6z=4
A=
b=
ყოველი რიგი და სვეტი წარმოადგინეთ იმ თანმიმდევრობით, რომლითაც წარმოდგენილია ცვლადები და ტოლობები.