ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:58

ერთეულოვანი და ნულოვანი მატრიცების გამოყენება