ძირითადი მასალა
ისწავლეთ მატრიცების გამრავლების კანონები (როგორიცაა განრიგებადობის კანონი) და დაადგინეთ, რა აქვთ მათ ნამდვილი რიცხვების გამრავლების მსგავსი.