ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:15

მრავალკუთხედების გარდაქმნა მატრიცების გამოყენებით