ძირითადი მასალა

მატრიცა გარდაქმნის ვიზუალური წარმოდგენის მიხედვით

ისწავლეთ, როგორ განსაზღვროთ გარდაქმნის მატრიცა, რომლის ეფექტიც აღწერილია ვიზუალურად.