ძირითადი მასალა
მატრიცა არის რიცხვების მასივი, განლაგებული სვეტებსა და რიგებში. გაეცანით მატრიცებს და გაიგეთ მეტი მათ განზომილებებსა და ელემენტებზე.
დავალაგოთ: