ძირითადი მასალა
განაახლეთ თქვენი ცოდნა ელიფისის განტოლებებისა და მათი მახასიათებლების, ცენტრის, რადიუსისა და ფოკუსების, შესახებ.
დავალაგოთ: