გაიხსენეთ წილადების ათწილადებად ჩაწერა და სცადეთ რამდენიმე ამოცანის ამოხსნა.

წილადების ათწილადებად ჩაწერა

წილადი ათწილადში რომ გადავიყვანოთ, მრიცხველს ვყოფთ მნიშვნელზე.
თუ შერეული რიცხვი გვაქვს, მთელი რიცხვი დარჩება ათწილადის მარცხენა მხარეს.
მაგალითი 1: 25\dfrac25
25=2÷5\dfrac\blueD2\greenD5 =\blueD2\div\greenD5
25=0.4\dfrac\blueD2\greenD5 =0.4
მაგალითი 2: 3783\dfrac78
3\redC3 რჩება ათწილადის მარცხენა მხარეს. შემდეგ 7\blueD7–ს ვყოფთ 8\greenD8–ზე.
78=7÷8\dfrac\blueD7\greenD8 =\blueD7\div\greenD8
378=3.875\redC3\dfrac\blueD7\greenD8 =3.875
გინდათ, მეტი ისწავლოთ წილადების ათწილადებად ჩაწერის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, სცადოთ მეტი მსგავსი ამოცანა? ნახეთ ეს სავარჯიშო.