ძირითადი მასალა
ისწავლეთ რიცხვების კვადრატში აყვანა. დააკავშირეთ კვადრატში აყვანა და კვადრატის ფართობი.