ისწავლეთ რიცხვების კვადრატში აყვანა. დააკავშირეთ კვადრატში აყვანა და კვადრატის ფართობი.
თვალი გადავავლოთ 3\blueD3-ის კვადრატში აყვანის მაგალითს:
32=3×3=9\large\blueD3^2 = \blueD3 \times \blueD3 = \greenD9
ესეც შეკითხვა, რათა დარწმუნდეთ, რომ ნამდვილად გასაგებია საკითხი:
რას ნიშნავს რიცხვის კვადრატში აყვანა?
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

კავშირი კვადრატთან

32\blueD3^2-ის (იკითხება, როგორც "სამი კვადრატში") პოვნა იგივეა, რაც იმ კვადრატის ფართობის პოვნა, რომლის გვერდის სიგრძე არის 3\blueD3:

სავარჯიშოების ნაკრები:

ამოცანა 1A
12=\large1^2 =
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 66
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/53/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/47/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/41\ 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.750.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi12\ \text{pi} ან 2/3 pi2/3\ \text{pi}

გამოწვევების ნაკრები:

ამოცანა 2A
a2=\large a^2 =
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი: