მიმოვიხილოთ ხარისხები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში. 

ხარისხის მაჩვენებლები და ფუძეები

აი, როგორ გამოიყურება მაჩვენებელი და ფუძე:
43\blueD4^\goldD3
აი, ეს პატარა ციფრი რიცხვის ზედა, მარჯვენა კუთხეში ხარისხია\goldD{\text{ხარისხია}}. ხარისხის ქვემოთა რიცხვი ფუძეა\blueD{\text{ფუძეა}}. ამ შემთხვევაში, ფუძე არის 4\blueD4, ხარისხი კი - 3\goldD3.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ ხარისხების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ხარისხის გამოთვლა

ხარისხის მაჩვენებელი გვეუბნება, რამდენჯერ უნდა გავამრავლოთ ფუძე საკუთარ თავზე.
ჩვენს მაგალითში, 43\blueD4^\goldD3 გვეუბნება, რომ ფუძე 4\blueD4 საკუთარ თავზე 3\goldD3-ჯერ უნდა გავამრავლოთ:
43=4×4×443=64\begin{aligned} \blueD4^\goldD3 &=\blueD4 \times \blueD4 \times \blueD4 \\\\ \phantom{\blueD4^\goldD3}&= 64 \end{aligned}

რა ხდება, როცა ხარისხის მაჩვენებელი 0-ია?

ნებისმიერი ფუძე ნულ ხარისხში არის 11.
მაგალითად, 70=17^0=1.
ნახეთ ეს ვიდეო, რომ გაიგოთ, რატომ.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.