ძირითადი მასალა

ხარისხები, ფესვები და სტანდარტული ჩანაწერი

ისწავლეთ
ახარისხება: გახურებარა არის ხარისხის მაჩვენებელირა არის ხარისხის მაჩვენებელირიცხვის კვადრატში აყვანა0 და 1 ხარისხი1 და -1 სხვადასხვა ხარისხშინულის ხარისხებიმაჩვენებლიანი გამოსახულებების შედარებაათწილადების ხარისხებიცვლადის შემცველი მაჩვენებლიანი გამოსახულებების ამოხსნახარისხები (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
ხარისხები (საფუძვლები)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხის მაჩვენებლებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ცვლადი გამოსახულებები მაჩვენებლებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კვადრატული ფესვები: შესავალირა არის კვადრატული ფესვიფესვის ამოღება სრული კვადრატებიდანკვადრატული ფესვების დადგენა მეასედებამდეკვადრატული ფესვის გამარტივებაკვადრატული ფესვების გახსენება
ივარჯიშეთ
კვადრატული ფესვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული ფესვის მიახლოებით დადგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული ფესვების გამარტივებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კუბური ფესვები: შესავალიკუბური ფესვი არასრულყოფილი კუბიდანკუბური ფესვის გამარტივებადამუშავებული მაგალითი: უარყოფითი რიცხვის კუბური ფესვიკუბური ფესვების გახსენება
ივარჯიშეთ
კუბური ფესვიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ხარისხის თვისებები ნამრავლებშიფრჩხილებთან გამოყენებული ხარისხის მაჩვენებლის თვისებებიხარისხის თვისებები განაყოფებშიხარისხის თვისებები: შეჯამება
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხების ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაყავით ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (სტრუქტურირებული პრაქტიკა)მოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლებიუარყოფითი ხარისხის განმარტებაუარყოფითი ხარისხები (მიმოხილვა)ხარისხების გამრავლება და გაყოფა (როცა ხარისხში მთელი რიცხვია)ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)
ივარჯიშეთ
უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ და გაყავით ხარისხები (როცა ექსპონენტი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხის თვისებები, გამოწვევა (როცა მაჩვენებლები მთელი რიცხვებია)მოიპოვეთ 6 პასუხი 8 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის სტანდარტული ჩანაწერისტანდარტული ჩანაწერის მაგალითებისტანდარტული ჩანაწერის მაგალითებისტანდარტული ჩანაწერის მაგალითი: 0.0000000003457სტანდარტული ჩანაწერის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
სტანდარტული ჩანაწერიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
10-ის ხარისხებზე გამრავლებამაჩვენებლებისა და 10-ის ხარისხების კანონზომიერებებისავარჯიშო თანრიგებზე. მაგალითი 1სავარჯიშო თანრიგებზე. მაგალითი 2
ივარჯიშეთ
ათის ხარისხების გამრავლება და გაყოფამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლების მაგალითისამი რიცხვის გამრავლება სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებითსტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლება-გაყოფა
ივარჯიშეთ
სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლება-გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ხარისხის მაჩვენებლების, ფესვებისა და სტანდარტული ჩანაწერების გაგება და ამოხსნა ალგებრის გარეშე.