ძირითადი მასალა
ისწავლეთ გამოსახულებების ჩაწერა ამოცანების მიხედვით. მაგალთად, "ბენს აქვს b დოლარი და კემს აქვს მასზე 7 დოლარით ნაკლები."