ძირითადი მასალა

ათწილადების თანრიგები: მიმოხილვა

მიმოიხილეთ ათწილადების თანრიგები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.