ძირითადი მასალა

არაუარყოფით მთელი რიცხვები გაშლილი ფორმით: მიმოხილვა

გაიმეორეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების გაშლილი ფორმით ჩაწერა. შემდეგ სცადეთ ამოცანების ამოხსნა.

თანრიგი