ძირითადი მასალა

ფუნქციები

ივარჯიშეთ
შედგენილი ფუნქციების შეფასებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოხსენით შედგენილი ფუნქციები: გრაფიკები და ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შედგენილი ფუნქციის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

კარგმა მზარეულმა იცის, როგორ მოამზადოს მარტივი ინგრედიენტებით გემრიელი საჭმელი. ამ თემაში, თქვენ გახდებით ფუნქციების შეფ-მზარეულები! ისწავლით, როგორ გავაერთიანოთ ფუნქციები არითმეტიკული მოქმედებების საშუალებით და როგორ შევადგინოთ ფუნქციები. ასევე ისწავლით, როგორ გადავაქციოთ ფუნქციები ისეთი სახით, რომ თავიანთ გრაფიკულ გამოსახულებას გადააადგილებდნენ, არეკვლავდნენ ან ჭიმავდნენ. ბოლოს, ისწავლით, თუ რა არის შებრუნებული ფუნქცია და როგორ უნდა ვიპოვოთ იგი!