If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

სიმულაცია და შემთხვევითობა: შემთხვევითი ციფრების ცხრილები

შემთხვევითობის შემცველი ხდომილებების, მაგალითად, ქუდიდან სახელების ამოღების, სიმულირება შეგვიძლია შემთხვევითი ციფრების ცხრილის გამოყენებით. შემთხვევითი ციფრების ცხრილი მრავალი განსხვავებული რეალური სიტუაციის სიმულირებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აქ არის შემთხვევით ციფრთა 2 ხაზი, რომელთაც გამოვიყენებთ ამ სამუშაო გვერდზე:
წრფე 1: 9656505007166058119414873041978557645195
წრფე 2: 1116915529332418359401727865956572382322
შემთხვევით სიხშირეთა ცხრილების შესახებ უნდა ვიცოდეთ:
 • თითოეული ციფრი თანაბრად შესაძლებელია, იყოს 0–იდან 9–მდე 10 ციფრს შორის ერთ–ერთი.
 • ციფრები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია. ცხრილის ერთი ნაწილის შესახებ ცოდნა არანაირ ინფორმაციას არ იძლევა სხვა ნაწილის შესახებ.
 • ციფრები 5-ელემენტიან ჯგუფებადაა დაყოფილი მხოლოდ იმისთვის, რომ უფრო ადვილი წასაკითხი გახდეს. ჯგუფებსა და რიგებს არ აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეს მხოლოდ შემთხვევით ციფრთა გრძელი ჩამონათვალია.

1–ლი ამოცანა: შერჩევითი ერთობლიობის მიღება

ლანჩის დროს 90 სტუდენტია და 5 მათგანი შემთხვევით აირჩევა დამლაგებლად ყოველ კვირაში. თითოული სტუდენტი იღებს რიცხვს 0190 ინტერვალში და სკოლა 5 მოსწავლის ასარჩევად იყენებს შემთხვევით ციფრთა ცხრილს შემდეგნაირად:
 • დაიწყეთ 1–ელ ხაზში მოცემული შემთხვევითი ციფრების მარცხენა მხრიდან.
 • შეხედეთ რიცხვების 2-ციფრან ჯგუფებს.
 • თუ 2-ციფრიანი რიცხვი 01–სა და 90–ს შორისაა, მოსწავლეს ევალება ლანჩზე დალაგება. გამოტოვეთ ნებისმიერი სხვა 2-ციფრიანი რიცხვი.
 • გამოტოვეთ 2-ციფრიანი რიცხვი, თუ იგი უკვე არჩეულია.
1-ლი ხაზი:  9656505007166058119414873041978557645195
რომელ 5 მოსწავლეს უნდა დაევალოს დალაგება?
აირჩიეთ 1 პასუხი:

მე–2 ამოცანა: სიმულირება

ბურღულეულის კომპანია ყოველ ყუთ ბურღულეულში იძლევა ერთ საჩუქარს და რეკლამაში ამბობს, „შეაგროვეთ 6-ივე პრიზი!" თითოეულ ყუთ ბურღულეულში 1 საჩუქარია და თითოეული საჩუქრის ყუთში აღმოჩენის ალბათობა თანაბარია. კეროლაინი ფიქრობს, საშუალოდ რამდენი ყუთია საჭირო 6-ივე საჩუქრის მისაღებად.
იგი ამის სიმულირებას გადაწყვეტს შემთხვევითი ციფრების გამოყენებით შემდეგნაირად:
 • დაიწყეთ მე–2 ხაზში მოცემული შემთხვევითი ციფრების მარცხენა მხრიდან.
 • შეხედეთ ერთნიშნა რიცხვებს.
 • 16 ციფრები წარმოადგენს სხვადასხვა საჩუქრებს.
 • იგი უგულებელყოფს 0,7,8,9 ციფრებს.
 • სიმულირების პირველი მცდელობა სრულდება, როცა 6-ივე ციფრი გამოჩნდება.
 • ცდის ბოლოს იგი ითვლის, თუ რამდენი ციფრი დასჭირდა 16 ინტერვალში ყველა ციფრის გამოჩენას (სხვა ციფრებს უგულებელყოფს).
წრფე 2:  1116915529332418359401727865956572382322
შეკითხვა a
რამდენი ყუთი ბურღულეული დასჭირდა 6-ივე პრიზის მოგებას?
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
ყუთი

შეკითხვა b
კაროლინმა სიმულაციაში კიდევ რამდენიმე ცდა ჩაატარა. ყოველი ცდის დროს იგი იწერდა, თუ რამდენი ყუთი დასჭირდა 6-ივე პრიზის მისაღბად. მისი შედეგები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
მცდელობა #ყუთების რიცხვი
112
217
315
47
520
საშუალოდ რამდენი ყუთი ბურღულეული დასჭირდა კაროლინს, რომ 6-ივე პრიზი მიეღო?
თუ საჭიროა, პასუხი მეათედებამდე დაამრგვალეთ.
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
ყუთი

შეკითხვა c
კაროლინის მეგობარმა გრანტმა საკუთარი სიმულაცია გააკეთა. მან ეს კაროლინის მსგავსად ჩაატარა, მაგრამ 5 ცდის ნაცვლად 20 ცდა ჩაატარა. 6-ივე პრიზის მისაღებად მას საშუალოდ 14,8 ყუთი დასჭირდა.
ვისი შედეგები უფრო სავარაუდოა, რომ უფრო ახლოს იქნება ყუთების იმ საშუალო რაოდენობასთან, რომელიც საჭიროა 6-ივე პრიზის მისაღებად?
აირჩიეთ 1 პასუხი:

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.