მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:47

ამოცანები წრეწირის მხებებზე (მაგალითი 2)