მხები წრფეების ამოცნობა: კუთხეები

ამოხსენით ორი ამოცანა, რომლებშიც უნდა დაადგინოთ, არის თუ არა წრფე წრეწირის მხები. ამისთვის მხების თვისებები უნდა გამოიყენოთ.

ამოცანა 1

ამოცანა 2