გამოწვევები: რადიუსი და მხები

ამოხსენით ორი ამოცანა, რომლებიც მხების თვისების გამოყენებით წრის რადიუსის პოვნას გვთხოვს.

ამოცანა 1

ამოცანა 2