თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

რკალის სიგრძე

ამოცანა

წრეწირის რადიუსსია 3. ამ წრეწირზე მყოფი რკალის ცენტრალური კუთხე 340–ია.
რას უდრის ამ რკალის სიგრძე?
ან ზუსტი პასუხი ჩაწერეთ π–ს გამოყენებით, ან π–ს ნაცვლად გამოიყენეთ 3,14 და პასუხი ათწილადის სახით ჩაწერეთ.