ძირითადი მასალა

გამოსახულებების სტრუქტურის განსაზღვრა

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ალგებრის გამოყენება უცნობცვლადიანი ამოცანების ამოსახსნელად.