ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:48

უსასრულო მწკრივები, როგორც ნაწილობითი ჯამების ზღვარი

კრებადი და განშლადი უსასრულო მწკრივები