თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 5: მწკრივები

2000 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

მწრკივები მრავალი წევრის ჯამია. უსასრულო მწკრივები უსასრულოდ ბევრი წევრის ჯამია. ნუთუ ყველა უსასრულო მწკრივი არ იზრდება უსასრულობამდე? როგორც ირკვევა, არა. ზოგი უსასრულო მწკრივი კრებადია სასრული მნიშვნელობისკენ. ნახეთ, როგორ არის ეს შესაძლებელლი და როგორ შეგვიძლია, დავადგინოთ, კრებადია თუ არა ფუნქცია და რომელი მნიშვნელობისკენ. ასევე ვისწავლით ტეილორისა და მაკლორენის მწკრივების შესახებ, რომლებიც ისეთი მწკრივებია, რომლებიც ფუნქციის მსგავსად იქცევა და კრებადია გავრცელებული ფუნქციებისკენ, როგორებიცაა sin(x) ან eˣ.

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 640 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 640 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2000 ქულა!