თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 1: ინტეგრალები

3700 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

ფუნქციის განსაზღვრული ინტეგრალი გვაძლევს ამ ფუნქციის ქვეშ ფართობს. სხვა გავრცელებული ინტერპრეტაციით, ტემპის ფუნქციის ინტეგრალი აღწერს იმ ოდენობის დაგროვებას, რომლის ტემპიცაა მოცემული. ინტეგრალების მიახელოებით მნიშვნელობას ვპოულობთ რიმანის ჯამი და განსაზღვრულ ინტეგრალს განვსაზღვრავთ რიმანის ჯამების ზღვრების გამოყენებით. კალკულუსის ძირითადი თეორემა ერთმანეთთან აკავშირებს ინტეგრალებსა და წარმოებულებს და შეგვიძლია, გამოვიყენოთ სხვადასხვა განსაზღვრული ინტეგრალების გამოსათვლელად.

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 560 ქულა

ივარჯიშეთ

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 560 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 3700 ქულა!