ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, როგორ უნდა იპოვოთ მართკუთხა სამკუთხედის კუთხეების სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი.