30-60-90 სამკუთხედები

30-60-90 სამკუთხედები არიან მართკუთხა სამკუთხედები, რომელთა მახვილი კუთხეები ტოლია 3030^\circ–ისა და 6060^\circ–ის. ასეთი სამკუთხედების გვერდებს გააჩნიათ განსაკუთრებული პროპორციები:
გსურთ, ისწავლოთ მეტი 30-60-90 სამკუთხედების შესახებ? იხილეთ ეს ვიდეო.

45-45-90 სამკუთხედები

45-45-90 არის მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ორივე მახვილი კუთხეც უდრის 4545^\circ–ს. ეს მას აქცევს ტოლფერდა სამკუთხედად და მის გვერდებს განსაკუთრებული პროპორციები აქვს:
ამ განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედების ეს განსაკუთრებული თვისებები პითაგორას თეორემის შედეგია.
გსურთ, ისწავლოთ მეტი 45-45-90 სამკუთხედებზე? იხილეთ ეს ვიდეო.

შეამოწმეთ, როგორ გესმით

გინდათ, მეტი ივარჯიშოთ ასეთ ამოცანებზე? იხილეთ ეს სავარჯიშო.
იტვირთება