ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, რა არის არკსინუსი, არკკოსინუსი და არკტანგენსი და როგორ გამოიყენოთ ისინი მართკუთხა სამკუთხედის უცნობი გვერდის საპოვნელად.