თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

გადატანის განსაზღვრა

ისწავლეთ, როგორ იპოვოთ გადატანა, რომლის მეშვეობითაც მოცემულ ფიგურას მოცემულ ანასახზე გადაიტანთ.
ამ პარაგრაფში უნდა ამოვხსნათ ამოცანები, სადაც მოცემული გვაქვს საწყისი და საბოლოო კოორდინატები და გვთხოვენ, გავიგოთ, რა გადატანა შეასრულეს.

ნაწილი 1: გადატანის განსაზღვრა წერტილების ერთი წყვილისთვის

ვნახოთ მაგალითი

პარალელური გადატანა A(3,7) წერტილს ასახავს A(6,2) წერტილზე. მოდით, განვსაზღვროთ ეს პარალელური გადატანა.

ამოხსნა

ნაბიჯი 1: ჰორიზონტალური წანაცვლება. A გადაგვაქვს 3 ერთეულით მარჯვნივ, რადგან (6)(3)=+3.
ნაბიჯი 2: ვერტიკალური წანაცვლება. A გადაგვაქვს 9 ერთეულით ქვემოთ, რადგან (2)(7)=9.
პასუხი: A აისახება A–ზე 3,9–ით პარალელური გადატანით.

თქვენი ჯერია!

ამოცანა 1

განსაზღვრეთ პარალელური გადატანა, რომელიც B(2,1) წერტილს ასახავს B(4,5) წერტილზე.
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
,
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi

ამოცანა 2

განსაზღვრეთ პარალელური გადატანა, რომელიც C(7,5) წერტილს ასახავს C(5,5) წერტილზე.
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
,
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi

ამოცანა 3

ზოგადად რომელი კალკულაციის შედეგად ვიღებთ P წერტილიდან P წერტილამდე ზუსტად ამ ვერტიკალურ გადატანას?
აირჩიეთ 1 პასუხი:

რთული ამოცანა

კონკრეტულ პარალელურ გადატანას D(3,10) წერტილი გადაჰყავს D(12,21) წერტილში.
რა არის E(17,9)-ის ანასახი, მიღებული გადატანის შედეგად?
(
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
,
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
)

ნაწილი 2: გადატანის განსაზღვრა მრავალკუთხედების წყვილისთვის

ვნახოთ მაგალითი

დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ ოთხკუთხედებს. მოდით, დავადგინოთ, რომელი გადატანის შედეგად ხდება FGHI ფიგურა FGHI.

ამოხსნა

ყურადღება გავამახვილოთ შესაბამისი წერტილების წყვილზე, როგორიცაა F(4,6) და F(2,3). თუ ვიპოვით გადატანას, რომელიც F–ს F–ად გადააქცევს, ნაპოვნი გვექნბა გადატანა, რომელიც მთელ საწყის ოთხკუთხედს აქცევს მის ანასახად!
ჰორიზონტალური ცვლილება: (2)(4)=+6
ვერტიკალური ცვლილება: (3)(6)=3
შესაბამისად, FGHI აისახება FGHI–ზე 6,3–ით პარალელური გადატანით.

თქვენი ჯერია!

განსაზღვრეთ პარალელური გადატანა, რომელიც JKL–ს ასახავს JKL–ზე.
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
,
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.