გაიხსენეთ პრიზმების, ცილინდრების, პირამიდების, კონუსებისა და სფეროების მოცულობების ფორმულა.

მართკუთხა პრიზმა

გინდათ, მეტი ისწავლოთ მართკუთხა პრიზმის მოცულობის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

სამკუთხა პრიზმა

გინდათ, მეტი ისწავლოთ პრიზმის მოცულობის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ცილინდრი

გინდათ, მეტი ისწავლოთ ცილინდრის მოცულობაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

პირამიდა

კონუსი

გინდათ, მეტი ისწავლოთ კონუსის მოცულობაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

სფერო

გინდათ, მეტი ისწავლოთ სფეროს მოცულობაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.
იტვირთება