ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები და გამოიყენეთ ისინი, რომ განსაზღვროთ მსგავსი სამკუთხედები.